Vítejte na TUL

Nacházíte se: Úvod

Úvod

Webová aplikace je věnována projektu "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí - reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0001".

Předmětem projektu je prohloubení partnerství mezi pracovišti technických univerzit v oblasti energetiky a životního prostředí. Současně je také cílem projektu snaha o navázání kontaktů mezi partnery projektu a aplikační a státní sférou. Výstupem projektu je užší spolupráce mezi pracovišti partnerů, která bude upevněna pořádáním společných seminářů a konferencí s cílem výměny informací ohledně výuky, přístupů a managementu energetiky a životního prostředí. Výsledkem partnerství bude rovněž společná on-line webová aplikace, sdílené vzdělávací materiály a pomůcky. Vzájemné personální kontakty budou dále upevněny krátkými pracovními a studijními pobyty pracovníků projektu na partnerských organizacích.

Novinky na webu

Seminář - Aplikace hydrauliky v praxi

8.2.2017 Dne 29. 3. 2017 se uskuteční na VŠB - Technické univerzitě Ostrava seminář jehož hlavním bodem bude přednáška Ing. Jana Soustružníka, z firmy Silmaril s.r.o. na téma „Aplikace hydrauliky v praxi“. V rámci semináře je možno také navštívit laboratoře Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení.

36. ročník Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

1.2.2017 Ve dnech 13.6.2017 - 15.6.2017 pořádá Západočeská univerzita v Plzni 36. ročník konference "Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky".

Workshop - Ostrava

13.1.2017 Dne 21. 2. 2017 se uskuteční na VŠB - Technické univerzitě Ostrava workshop, jehož obsahem bude přednáška Ing. Zoltána Csuky z STU v Bratislavě na téma „Výzkum kavitačních jevů v kapalině při vysokých tangenciálních napětích“. Po přednášce bude vedena diskuze s možností následných individuálních konzultací. Rovněž je možno navštívit laboratoře Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení.

Seminář a exkurze do spalovny Chotíkov

12.9.2016 Dne 26.9.2016 proběhne exkurze do spalovny Chotíkov.

Konference ES 2016

4.5.2016 Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni každoročně pořádá ve dne 9-10.6.2016 odbornou konferenci Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Tato konference má za cíl umožnit setkání odborníků a specialistů jak z akademické, tak průmyslové sféry pro vzájemnou výměnu zkušeností a prezentaci výsledků svých prací.

Workshop - Ostrava

2.5.2016 Dne 29. 6. 2016 se uskuteční na VŠB - Technické univerzitě Ostrava workshop v rámci projektu „Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí“ Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338. V rámci tohoto workshopu proběhnou prezentace doktorandů k řešeným doktorským pracím. K předneseným prezentacím a řešeným problémům bude vedena diskuze s možností následných individuálních konzultací. Rovněž je možno navštívit laboratoře Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení. Registrace účastníků workshopu je na Katedře hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338, místnost E312 v době od 9.00 hod. do 9.15 hod.

Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2016

19.4.2016 Ve dnech 20.-23.6.2016 pořádá fakulta strojní slovenenské univerzity v Bratislavě konferenci "Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2016"

Nedostupnost serveru ve dnech 6-8.11.2015

19.10.2015 Ve dnech 6-8.11.2015 bude probíhat plánované stěhování fyzického HW na kterém je umístěna tato webová aplikace. Za výpadek se omlouváme.

Seminář - Fluid monitoring

16.10.2015 Dne 25. 11. 2015 se uskuteční na VŠB - Technické univerzitě Ostrava seminář v rámci projektu „Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí“ Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338. V rámci semináře proběhne prezentace Ing. Zdeňka Dubnického z firmy Hydac spol. s r.o. na téma Fluid monitoring. Bude prezentována měřicí technika firmy Hydac spol. s r.o. V rámci semináře je možno navštívit laboratoře Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení. s r.o. na téma Možnosti vizualizace a vyhodnocování vícefázového proudění pomocí vysokorychlostní kamery. Proběhne praktická ukázka měření vysokorychlostní kamerou proudění vody v Lavalově dýze – kavitace a vícefázového proudění oleje se vzduchem v sacím potrubí čerpadla.

Energetické stroje a zařízení, Termomechanika & Mechanika tekutin ES 2015

1.5.2015 Ve dnech 11.6.2015 - 12.6.2015 pořádá Západočeská univerzita v Plzni konferenci "Energetické stroje a zařízení, Termomechanika & Mechanika tekutin ES 2015"

Workshop - Ostrava

30.3.2015 Dne 27. 4. 2015 se uskuteční na VŠB - Technické univerzitě Ostrava workshop v rámci projektu „Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí“ Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338. V rámci tohoto workshopu proběhnou prezentace doktorandů k řešeným doktorským pracím. K předneseným prezentacím a řešeným problémům bude vedena diskuze s možností následných individuálních konzultací. Rovněž je možno navštívit laboratoře Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení.

Seminář - Možnosti vizualizace a vyhodnocování vícefázového proudění pomocí vysokorychlostní kamery

25.3.2015 Dne 2.4.2015 se uskuteční na VŠB - Technické univerzitě Ostrava seminář v rámci projektu „Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí“. V rámci semináře proběhne prezentace Ing. Pavla Petráně z firmy TMV SS spol. s r.o. na téma Možnosti vizualizace a vyhodnocování vícefázového proudění pomocí vysokorychlostní kamery. Proběhne praktická ukázka měření vysokorychlostní kamerou proudění vody v Lavalově dýze – kavitace a vícefázového proudění oleje se vzduchem v sacím potrubí čerpadla.

Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2015

2.3.2015 Ve dnech 23.6.2015 - 25.6.2015 pořádá Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem konferenci "Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2015"

Dny otevřených dveří

2.12.2014 Fakulta strojní ZČU v Plzni pořádá pro veřejnost dne 6.12.2014 a 15.1.2015 od 9:15 hodin "Dny otevřených dveří" v areálu ZČU v Plzni na Borech: posluchárna EP130. Více informací na http://www.fst.zcu.cz.

Svět energie - Ing. D. Drábová, Ph.D.

14.11.2014 Fakulta strojní ZČU v Plzni pořádá přednášku "Svět energie" Ing. D. Drábové, Ph.D. dne 25.11.2014 od 15:00 v areálu ZČU v Plzni na Borech: posluchárna EP120.

Konference - při příležitosti výročí 50 let založení Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení

1.9.2014 Dne 26. 11. 2014 se v prostorách Nové auly VŠB - Technické univerzity Ostrava uskuteční mezinárodní konference v rámci projektu „Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí“ Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338. Konference je pořádána při příležitosti výročí 50 let založení Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení. V rámci programu konference vystoupí s přednáškami zástupci spřátelených vysokých škol a odborníci z praxe. Dále proběhne prohlídka laboratoří Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení.

Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2014

25.8.2014 Ve dnech 9.9.2014 - 11.9.2014 pořádá České vysoké učení technické v Praze konferenci "Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2014"

Energetické stroje a zařízení, Termomechanika & Mechanika tekutin ES 2014

28.5.2014 Ve dnech 12.6.2014 - 13.6.2014 pořádá Západočeská univerzita v Plzni konferenci "Energetické stroje a zařízení, Termomechanika & Mechanika tekutin ES 2014"

Workshop - Ostrava

28.4.2014 Dne 14.5.2014 se koná workshop v Ostravě, kde bude možnost shlédnout prezentace prací doktorandů k řešeným doktorským pracím. K předneseným prezentacím a řešeným problémům bude vedena diskuze s možností následných individuálních konzultací. Rovněž je možno navštívit laboratoře Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení.

Nedostupnost serveru

2.9.2012 Dne 4.9.2012 nebude server dostupný. Na síti bude prováděna údržba.

Workshop - Plzeň

9.8.2012 Přidán workshop v Plzni - můžete se registrovat. Pozor na potrvzení ubytování v hotelu.

Konference - Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin

29.3.2012 Již se lze registrovat a zasílat abstrakty a příspěvky.

Workshop - Ostrava

20.2.2012 Workshop v Ostravě, kde bude možnost shlédnout prezentace prací doktorandů, prezentace možností programu Matlab SimHydraulics, přednáška o normách v oblasti energetiky a životního prostředí.

Workshop - Liberec

9.1.2012 Možnost se zúčastnit workshopu, kde bude možnost navštívit expozici Ferdinanda Porsche.

Seminář - Odstraňování ekologických zátěží v energetice a životním prostředí

31.10.2011 Připomínáme poslední termín registrace na seminář je 4.11.2011.

Konference - Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

27.5.2011 Termín registrace na konferenci byl prodloužen na 4.6.2011. Mohou se hlásit i studenti Bc. a Ing. studia - bude pro ně vytvořena speciální sekce.

Konference - Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

11.5.2011 Připomínáme poslední termín registrace na konferenci je 17.05.2011.

Seminář - Vývoj energetiky a vztahu k životnímu prostředí v ČR II

10.5.2011 Připomínáme poslední termín registrace na seminář je 22.05.2011.

Konference - Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

4.5.2011 Přidány nové informace ohledně ubytování v hotelu a možnosti výletů v jeho okolí.

Konference - Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

28.4.2011 Již se lze registrovat a zasílat abstrakty a příspěvky. V rámci konference je i exkurze na Labskou přehradu, kde je omezen počet na 60 lidí. Proto kdo má o tuto exkurzi zájem, měl by se registrovat co nejdříve.

Seminář - Nízkoemisní energetika II

12.4.2011 Připomínáme poslední termín registrace na seminář je 30.04.2011.

Seminář - Vývoj energetiky a vztahu k životnímu prostředí v ČR

12.10.2010 Připomínáme poslední termín registrace na seminář je 15.10.2010 do 12:00.

Plnění obsahu

10.8.2010 Průběžně dochází k přidávání akcí a multimediálního obsahu. Pokud máte své vlastní fotky, videa - prosím poskytněte je.

Nové stránky

2.8.2010 Byly spuštěny webové stránky projektu.

Kalendář akcí

Akce na květen 2018
PoÚtStČtSoNe
 
   
« »

Workshop

Seminář

Konference

Nejbližší akce

  • Není naplánována žádná akce.